Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/platne/serwer27178/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2851
Regulamin | LOMPERTA - Kursy, szkolenia sprzedaży w internecie Ecommerce

Regulamin

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
LOMPERTA.PL

O NAS
Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.lomperta.pl (dalej jako: „Strona”) jest ANDRZEJ LOMPERTA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANDRZEJ LOMPERTA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Czesława Miłosza 3, 06-300 Przasnysz, NIP 7611434866, REGON 142095016, adres poczty elektronicznej: andrzej@lomperta.pl, numer telefonu: 501611286 (DALEJ JAKO: „LOMPERTA”, „WŁAŚCICIEL” LUB „ADMINISTRATOR”)

ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży (oznacza to m.in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Lomperta po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży produktów przez Lomperta.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).

KORZYSTANIE ZE STRONY
Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Lomperta udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie produktach.
Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:
Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
Dostęp do poczty elektronicznej.
Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej.
Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.
Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.
W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: andrzej@lomperta.pl lub
pisemnie na adres: Ul. Czesława Miłosza 3, 06-300 Przasnysz.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE
Na Stronie dostępna jest następująca usługa elektroniczna: blog oraz formularz kontaktowy.
Korzystanie z formularza kontaktowego następuje po podaniu w zakładce „Kontakt” widocznej na stronie głównej – imienia, adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź od Właściciela, tematu i treści wiadomości oraz kliknięciu pola „Wyślij”.
Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem. Dane osobowe podane w formularzu będą przez nas użyte wyłącznie w celu jednorazowego udzielenia odpowiedzi, stosownie do życzenia Użytkownika. Nie będziemy przetwarzać tych danych w żaden inny sposób ani w żadnym innym celu bez uzyskania osobnej zgody.
Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne i następuje po przejściu do zakładki „Blog”. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
Osoba zamieszczająca komentarze na Stronie obowiązana jest do korzystania z nich w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Wystawiający komentarze obowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

PRAWA AUTORSKIE
Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI
W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: andrzej@lomperta.pl lub
pisemnie na adres: Ul. Czesława Miłosza 3, 06-300 Przasnysz.