EORI

( z ang. Economic Operators’ Registration and Identification) Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Element tworzonego w Europie programu na  rzecz cyfryzacji administracji celnej.

Podmioty gospodarcze oraz przedsiębiorcy chcący importować towary (głównie z Azji) muszą jednorazowo zarejestrować się do systemu EORI i uzyskać indywidualny numer, którym będą posługiwały się podczas wszystkich procedur celnych.

Handel towarami dopuszczonymi do obrotu na terenie UE nie wymaga uzyskania przez przedsiębiorcę numeru EORI,

Kombinacja znakó w numerze EORI nie jest przypadkowa. Dwie pierwsze litery to identyfikator kraju np PL (dla Polski) następnie numer NIP, którym posługuje się przedsiębiorca. Trzecia sekwencja cyfr bądź cyfr i litery nadawana jest przez system.