API

API – Application Programming Interface (ang. Interfejs Programowania Aplikacji) – najprościej mówiąc, jest to cały system reguł, dzięki którym możliwe jest porozumiewanie się systemów pomiędzy sobą. Najczęściej są to aplikacje i systemy operacyjne. Jednym słowem, będzie to wzajemne udostępnianie funkcjonalności między sobą. Przykładów takiego zastosowania można by mnożyć, a jednym z najczęściej wymienianych będzie na pewno Windows API dający szanse tworzenia aplikacji wykorzystywanych później przez system operacyjny Windows. API wciąż się rozwija i w ten sposób gwarantuje ujednolicenie wielu formuł, funkcjonalności, co przekłada się na szybsze rozwiązywanie problemów np. w danej społeczności. Także platforma aukcyjna Allegro komunikuje się z innymi platformami sprzedażowymi czy sklepami internetowymi.