Blog

EORI

( z ang. Economic Operators’ Registration and Identification) Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Element tworzonego w Europie programu na  rzecz cyfryzacji administracji celnej. Podmioty gospodarcze oraz przedsiębiorcy chcący importować towary...