Blog

E-COMMERCE

Handel elektroniczny (e-handel) polega na dokonywaniu transakcji związanych ze sprzedażą produktów fizycznych, cyfrowych oraz usług z udziałem zaawansowanej technologi. Głównymi nośnikami e-commerce są indywidualne sklepy internetowe, pasaże oraz zaawansowane platformy...

EAN

(z ang. European Article Number) Europejski Kod Towarowy wprowadzony w 1977 roku przez stowarzyszenie European Article Numbering (EAN) w celu identyfikacji numerycznej towarów. Obecnie o numer produktu ubiegać się można...

EORI

( z ang. Economic Operators’ Registration and Identification) Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Element tworzonego w Europie programu na  rzecz cyfryzacji administracji celnej. Podmioty gospodarcze oraz przedsiębiorcy chcący importować towary...