Blog

API

API – Application Programming Interface (ang. Interfejs Programowania Aplikacji) – najprościej mówiąc, jest to cały system reguł, dzięki którym możliwe jest porozumiewanie się systemów pomiędzy sobą. Najczęściej są to aplikacje...