Blog

Above the fold

Fragment strony internetowej, jaka widoczna jest dla użytkownika natychmiast po jej załadowaniu, zanim ten rozpocznie czynność przewijania kursorem myszki komputerowej po witrynie.