Backup

Backup – jest to kopia zapasowa systemu, którą należy wykonywać regularnie, w sytuacji ewentualnej utraty danych. Należy pamiętać, że backup nie jest pojęciem tożsamym z archiwizacją danych i nie należy ich ze sobą mylić. Niektóre programy w sposób automatyczny kopiują dane, jak np. edytory tekstowe.