Aukcja internetowa

Aukcja, której wzorem były aukcje trakcyjne, w których produkt został zakupiony przez osobę, jaka zaproponowała najwyższą ofertę. Takie same zasady obowiązują w aukcjach internetowych, aczkolwiek aukcje przeprowadzane są online i biorą w nich udział najczęściej tylko zarejestrowani na wskazanej platformie internetowej uczestnicy. Aukcja zostaje wygrana przez internautę, który zaoferuje najwyższą cenę za towar będący przedmiotem transakcji. Sprzedawcy mają możliwość ustalenia ceny minimalnej, za jaką chcą sprzedać przedmiot. Jeśli ta nie zostanie uzyskana, wówczas transakcja nie może dojść do skutku. Ustalanie ceny minimalnej leży w indywidualnej gestii sprzedającego.